اخبار و اعلانات:
جستجو:

جزوات دوره های آموزشی، مقالات و آموزه های مدیریت

عنوان مقاله: سرمایه اجتماعی ،اصل محوری توسعه

مولف/مترجم: دکتر سیدمهدی الوانی ، دکتر علیرضا شیروانی

موضوع: توسعه
سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۴

چکیده: امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی انسجام بخش میان انسانها و سازمانهاست. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند. در این مقاله، ابتدا به مفهوم سرمایه اجتماعی اشاره گردیده و سپس جنبه های منفعت اقتصادی و عمومی سرمایه اجتماعی و چگونگی ایجاد، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی بیان گردیده، بعداز آن به توضیح نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی مبادرت گردیده، و در پایان با ارائه مدلی به نقش عوامل عملکردی سازمانهای بخش دولتی در ایجاد سرمایه اجتماعی پرداخته شده است.

 

:: مشاهده متن کامل مقاله فقط برای اعضا امکان پذیر است. اگر نام نویسی کرده اید نام کاربری خود را در قسمت مربوطه از ستون کناری وارد کنید و یا اگر اگر هنوز ثبت نام نکرده اید از اینجا اقدام به نام نویسی در وب سایت بال اندیشه نمایید.::

 

———————————————————————————————————————————————————————-