جستجو:

جولای 2013

دوره جدید طرح تربیت و آموزش مدیران

احترامـاً؛ با توجه به نامه شماره ۲۰/۶۳/۲۹۷۱۵ مورخ ۹۲/۰۴/۰۶ مدیر کل محترم دفتر آموزش و پژوهش استانداری اصفهان در خصوص دوره آموزشی تربیت مدیر که با همکاری این موسسه انجام می­پذیرد و با عنایت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۰/۳۲۶۶۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور که در ماده یک آن قویاً اعلام می […]