جستجو:

دسامبر 2013

دوره آموزشی آشنایی با جرم پول شویی

در راستای اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی آن بدون تردید آموزش کارکنان نقش موثری در توسعه مهارت­های مبارزه با پولشویی و اجرای عرصه بهتر و سریع­تر دستورالعمل­های مربوطه را دارد. لذا این موسسه بر مبنای رسالت آموزشی خود اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با جرم پول […]

برنامه زمانبندی دوره های دی ماه

ردیف عنوان   دوره مدت دوره (ساعت) تاریخ برگزاری ساعت برگزاری ۱ انگیزش کارکنان و رضایت شغلی ۱۲ ۱ و ۳ دی ماه ۱۴-۲۰ ۲ مدیریت استرس ۱۲ ۱ و ۳ دی ماه ۱۴-۲۰ ۳ مدیریت منابع انسانی پیشرفته ۱۶ ۳ لغایت ۵ دی ماه ۱۴-۲۰ ۴ محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات ۱۲ ۷ […]