جستجو:

دسامبر 2013

دوره آموزشی آشنایی با جرم پول شویی

در راستای اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی آن بدون تردید آموزش کارکنان نقش موثری در توسعه مهارت­های مبارزه با پولشویی و اجرای عرصه بهتر و سریع­تر دستورالعمل­های مربوطه را دارد. لذا این موسسه بر مبنای رسالت آموزشی خود اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با جرم پول […]