جستجو:

می 2015

آزمون دوره توجیهی بدو خدمت اداره کل امور مالیاتی

جلسه آزمون دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت اداره امور مالیاتی روز پنج شنبه مورخ ۲۴ اردی بهشت ماه در ساختمان استاد پرورش رأس ساعت ۳۰: ۸ صبح برگزار خواهد شد. آدرس حوزه امتحان: اصفهان. خیابان بزرگمهر. جنب بیمارستان صدوقی. کوی شهرستانی. مرکز علمی ـ کاربردی جامعه اسلامی کارگران. ساختمان استاد پرورش   ***** ضمناً آزمون […]