جستجو:

ژوئن 2013

آزمون دوم طرح تربیت و آموزش مدیران

بدینوسیله به اطلاع می رساند زمان آزمون دوم طرح تربیت و آموزش مدیران ۱۸ تیرماه در نظر گرفته شده است. مکان آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد. مواد امتحانی: مدیران پایه: اندیشه های سیاسی و مدیریتی امام (ره)، اندیشه های سیاسی و مدیرتی مقام معظم رهبری، حقوق اداری، مدیریت منابع، تصمیم گیری، رفتار سازمانی، مبانی سازمان […]

مواد امتحانی طرح تربیت و آموزش مدیران (آزمون اول)

در پی درخواست فراگیران دوره و با هماهنگی دفتر آموزش و پژوهش استانداری اصفهان امتحانات طرح تربیت و آموزش مدیران در دو مرحله برگزار خواهد شد. دروسی که روز پنجشنبه مورخ ۳۰ خرداد ماه امتحاناتش اخذ خواهد شد از قرار زیر می باشد. مدیران پایه: قانون اساسی، برنامه های دولت، انسان شناسی، مهارت های ارتباطی […]