جستجو:

اکتبر 2012

همایش بزرگ حاکمیت مطلوب و مدیریت دولتی برگزار شد. (گزارش و عکس)

همایش بزرگ حاکمیت مطلوب و مدیریت دولتی دیروز مورخ ۱۸ مهر ماه سال ۱۳۹۱ در سالن همایش های هتل آسمان با همکاری دفتر آموزش و پژوهش استانداری اصفهان در حالی برگزار شد که معاونین استاندار محترم اصفهان، جناب آقای دکتر اسماعیلی معاون محترم سیاسی و امنیتی و جناب آقای دکتر زیویار معاون محترم توسعه مدیریت و […]