جستجو:

فوریه 2014

آزمون دوره توجیهی بدو خدمت گروه امور مالیاتی

  جلسه آزمون دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت اداره امور مالیاتی (همه گروه ها: گروه A ،گروه B، شهرستان های تابعه و شهرستان اصفهان) روز سه شنبه مورخ ۱۳ اسفند ماه در سالن سنجش و ارزیابی مهارت اداره کل فنی و حرفه ای راس ساعت ۱۳ برگزار خواهد شد. آدرس حوزه امتحان: اصفهان خیابان هزار […]