جستجو:

فوریه 2018

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

  *** پنجمین کنفرانس مدیران و کارشناسان آموزش سازمانی  کلیک نمایید. *** با موضوع محوری:   «بهبود عملکرد و بالندگی سازمانی: رویکردها/ روش­ها و ابزارهای نوین یادگیری و توسعه شایستگی ـ محور»