جستجو:

چشم انداز، ماموریت و اهداف موسسه

چشم انداز موسسه بال اندیشه (VISION)

 یکی از۲۰ موسسه برتر در سطح ملی در حوزه توانمندسازی سرمایه انسانی، مشاوره و توسعه مدیریت.

***

مأموریت موسسه بال اندیشه  (MISSION)

موسسه بال اندیشه با هدف ارائه خدمات آموزش و مشاوره مدیریت به سازمانهای بخش دولتی و خصوصی­ درصدد است به عنوان یک سازمان دانش مدار (KNOWLEDGE- BASE INSTITUTE) در عرصه مدیریت، گامی مهم در توانمندسازی و ارتقاء سطح بهره­وری فردی و سازمانی بردارد.

***

اهداف عملیاتی موسسه بال اندیشه

  • ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و تحقیق در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی با تأکید بر توانمندسازی نیروی انسانی در سطح سازمانهای دولتی و خصوصی.
  • ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و تحقیق در زمینه مهندسی مجدد و اصلاح فرایندهای سازمانی در راستای نظام تحول اداری.
  • ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و تحقیق در زمینه طرح­ریزی استراتژیک در سازمان­های بخش دولتی و خصوصی.
  • ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و تحقیق در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در سازمانهای بخش دولتی و خصوصی.
  • ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و تحقیق در زمینه مدیریت تولید و عملیات در سازمان­های تولیدی و خدماتی.
  • ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و تحقیق در زمینه مدیریت مالی و طراحی استراتژی مالی در سازمانهای تولیدی و خدماتی.