جستجو:

می 2013

دوره تجزیه تحلیل صورت های مالی و حسابداری هزینه ای

دوره آموزشی: تجزیه تحلیل صورت های مالی ———————————————————————————————————————————————————————— هدف دوره: توانایی تجزیه و تحلیل صورت های مالی سرفصل های آموزش دوره: –   مراحل تجزیه و تحلیل             – طبقه بندی نسبت ها –   محاسبه نسبت ها                   – نسبت های نقدینگی، فعالیت، سودآوری و سرمایه گذاری –   روند سود، فروش، ارزش ویژه، سرمایه در گردش […]