جستجو:

فعالیتهای موسسه

کلیه فعالیت­های مؤسسه حول سه محور اساسی یعنی آموزش، مشاوره و تحقیق سازماندهی شده است.

الف: آموزش

آموزش به عنوان وسیله­ای برای نشر مفاهیم و فنون علمی مدیریت، فعالیت اصلی مؤسسه بال اندیشه را تشکیل می دهد. این مؤسسه می­کوشد با گسترش کیفی و کمی برنامه­های آموزشی خود نیازهای اساسی سازمان­های صنعتی، دولتی و بازرگانی را مورد توجه ویژه قرار دهد. لذا وجه تمایز این مؤسسه تأکید بر جنبه­های کاربردی دانش مدیریت است. برای رسیدن به این مقصود، موسسه اقدام به طراحی و تدوین مجموعه ای از دوره های آموزشی در پنج گروه مختلف شامل:

۱) دوره­های آموزشی اداری ـ مالی ۲) دوره­های آموزشی تخصصی مدیریتی و سرپرستی ۳) دوره­هـای آموزشی تخصصی ویژه کارشناسان ۴) دوره های آموزشی عمومی ۵) دوره­هـای آموزشی مدیریت کیفیت نموده است. هدف اصلی در تدوین این دوره­ها به روز کردن دانش مدیران و کارکنان سازمانها در زمینه مفاهیم و فنون مدیریتی می­باشد و لذا در طراحی این دوره­ها نه تنها از جدیدترین منابع آموزشی موجود استفاده شده است بلکه بیش از نیمی از این دوره­ها شامل عناوین بسیار جدید و در عین حال متنوع می­باشد.

فعالیت های آموزشی این موسسه به شرح زیر می­باشد:

 • برگزاری دوره­های آموزشی اداری
 • برگزاری دوره­های آموزشی مالی
 • برگزاری دوره­های آموزشی مدیریت
 • برگزاری دوره­های آموزشی تخصصی
 • برگزاری دوره­های آموزشی عمومی
 • برگزاری دوره­های آموزشی مدیریت کیفیت و سرآمدی
 • برگزاری همایش­ها و سمینارهای مدیریتی

ب: مشاوره

مشاوره مدیریتی خدمتی است هدفمند که توسط فرد یا افراد ذیصلاح در زمینه بررسی و تشخیص مسائل مربوط به خط مشی­ها، تشکیلات و روشهای اجرائی یک سازمان، ارائه پیشنهادات لازم و کمک در پیاده سازی این پیشنهادات صورت می­گیرد.

فعالیت های مشاوره این مؤسسه اساساً در زمینه های زیر انجام می­شود:

 • مدیریت استراتژیک
 • تکنولوژی و سیستم های اطلاعاتی
 • طرح ریزی واحدهای صنعتی و استقرار ماشین آلات
 • مدیریت کیفیت
 • بهره وری
 • بازاریابی و فروش
 • نوآوری و خلاقیت و R&D
 • مدل­های سرآمدی  EFQM
 • ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیاز متوازن (BSC)
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت مالی و حسابداری
 • مدیریت تولید
 • پیاده سازی و کنترل فرایند آماری در صنایع
 • مدیریت پروژه
 • استقرار سیستم های مدیریت کیفیت
 • بهبود و اصلاح رویه­های مالی و حسابداری
 • اصلاح ساختار، تشکیلات و روشها

ج : تحقیق

تحقیق و پژوهش می­تواند به عنوان فعالیتی نظام­مند و سازمان­یافته برای بررسی مشکلی خاص که مستلزم راه­حلی است، تعریف شود. فعالیت­های تحقیقاتی این مؤسسه شامل طراحی و اجرای پروژه­های علمی و پژوهشی است که به منظور به حداقل رساندن مشکلات سازمان ها انجام می­پذیرد.

فعالیت­های تحقیقاتی این مؤسسه حوز­ه­های زیر را شامل می­شود.

 • رفتار و نگرش کارکنان
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت سرمایه انسانی
 • مدیریت سرمایه اجتماعی
 • سیستم مدیریت استعداد
 • مدیریت منابع سازمان
 • تجزیه و تحلیل سیستم­ها و روش­ها
 • بررسی ترجیهات مشتریان
 • بهـره­وری سازمانی
 • مدیریت کیفیت جامع TQM
 • مدیریت عملیات و تولید
 • تولید محصول جدید
 • باز مهندسی سازمانی
 • بهبود فرایندها به کمک کارسنجی و زمان سنجی