جستجو:

نوامبر 2013

هرذره ای که بینی بیهوده نیست در دهر***چون نیست کاریزدان بیهوده آفریدن

دوره های در حال برگزاری آذر ماه موسسه بال اندیشه

آیین نگارش و مکاتبات اداری***از۹۲/۹/۶ آشنایی با قوانین و مقررات کشور***۹۲/۹/۶الی ۹۲/۹/۷ مدیریت ارتباط با مشتری CRM**از ۹۲/۹/۳الی ۹۲/۹/۱۷ مدیریت قیمت تمام شده***۹۲/۹/۱۰الی ۹۲/۹/۱۲ مدیریت برنامه ریزی امور رفاهی***۹۲/۹/۱۷  

برنامه آموزشی وی‍‍‍ژه آذر ماه۹۲

جدول شماره ۱٫ دوره های اداری و مالی ویژه رشته ­های شغلی کارگزینی، مدیر اداری و مالی، مسوول خدمات مالی، کارشناس و کاردان برنامه و بودجه، آمار موضوعی، رئیس دفتر، مسوول دفتر، حسابدار، حسابرس و ذیحساب ردیف عنوان   دوره مدت دوره (ساعت) تاریخ برگزاری ساعت برگزاری ۱ جمع داری اموال ۲۰ ۲ لغایت ۵ آذرماه […]