جستجو:

سپتامبر 2020

دوره های آموزشی آنلاین ویژه شهریور و مهرماه ۱۳۹۹

برای دریافت دوره های آموزشی کلیک نمایید.

برگزاری دوره های آموزشی مجازی

دوره های آموزشی مجازی آنلاین با استفاده از نرم افزار ADOBE Connect و دوره های مجازی Offline کلیک کنید.