جستجو:

برنامه دوره های ویژه شهریور ماه

ردیف

عنوان   دوره

مدت دوره

(ساعت)

روزهای برگزاری

ساعت برگزاری

۱

حسابداری مدیریت استراتژیک

۱۶

۲، ۳، ۹ و ۱۰ شهریورماه

۱۹- ۱۵

۲

بهره وری و تکنیک های اندازه گیری

۶

۲ شهریورماه

۱۹/۳۰- ۱۳/۳۰

۳

ارتباطات سازمانی

۱۲

۳، ۴ و ۶ شهریورماه

۱۹- ۱۵

۴

آیین نگارش مکاتبات اداری

۱۲

۴، ۵ و ۶ شهریورماه

۱۹- ۱۵

۵

مدیریت جلسات اداری

۸

۹ و ۱۰ شهریورماه

۱۹- ۱۵

۶

اصول و آداب تشریفات

۲۴

۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳

 ۱۹ و ۲۰  شهریورماه

۱۹- ۱۵

۷

سیستم دبیرخانه و بایگانی  مکانیزه (اتوماسیون اداری)

۱۲

۱۶، ۱۷ و ۱۸ شهریورماه

۱۹- ۱۵

۸

آَشنایی با اینترنت و کاربرد آن

 در امور اداری

۲۴

۱۶، ۱۷، ۱۸

۲۳، ۲۴ و۲۵ شهریورماه

۱۹- ۱۵

۹

رویکردهای نوین در روابط عمومی

۲۴

۱۹، ۲۰، ۲۴

۲۵، ۲۶ و ۲۷ شهریورماه

۱۹- ۱۵

۱۰

نظام رسیدگی به تخلفات اداری

۱۲

۲۳، ۲۴ و ۲۵ شهریورماه

۱۹- ۱۵

۱۱

آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع

در نظام اداری

۴

۳۰ شهریورماه

۱۹- ۱۵

۱۲

برنامه ریزی ارتقای سلامت اداری

۱۰

۳۰ و ۳۱ شهریورماه

۱۹- ۱۵

کلیدواژه ها:
  1. 211315 نوشته است:

    چگونه بایددردوره های اموزش مجازی کارکنان دولت شرکت کنم؟

  2. مدیر سایت نوشته است:

    با سلام
    فعلا دوره های مجازی کنسل هستند، اگر دوره ای دیگر مد نظر بود یا پیام بزارید یا با شماره ۶۲۹۴۱۴۸ تماس بگیرید.