جستجو:

برگزاری دوره های آموزشی توجیهی بدو خدمت (مشترک با دفتر آموزش و پژوهش استانداری اصفهان)

موسسه بال اندیشه سپاهان با مشارکت دفتر آموزش و پژوهش استانداری اصفهان اقدام به برگزاری دوره های آموزش توجیهی بدو خدمت نموده است.

این دوره ها در ۵ گروه برای اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، شرکت عمران فولاد شهر، شرکت عمران بهارستان، سازمان انتقال خون و سازمان میراث فرهنگی تشکیل شده است.

سازمان ها و ادرات می توانند با تماس مستقیم مدیران یا مسئولین آموزش یا ارسال فکس درخواست مورد نظر را برای ثبت نام کارمندان خود به موسسه بال اندیشه اعلام نمایند.

کلیدواژه ها: