جستجو:

ثبت و صدور گواهینامه شرکت کننده گان در همایش شاخص های ارزیابی عملکرد

کلیه شرکت کننده گان در همایش « شاخص های سنجش و ارزیابی عملکرد واحدهای آموزشی » میتوانند از روز چهارشنبه مورخ ۹۱/۰۴/۲۸  با مراجعه حضوری به موسسه بال اندیشه نسبت به دریافت گواهینامه اقدام نمایند. (ساعت کاری موسسه ۸ الی ۱۶ می باشد.)

 

کلیدواژه ها: