جستجو:

آزمون دوره توجیهی بدو خدمت اداره کل امور مالیاتی

جلسه آزمون دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت اداره امور مالیاتی روز پنج شنبه مورخ ۲۴ اردی بهشت ماه در ساختمان

استاد پرورش رأس ساعت ۳۰: ۸ صبح برگزار خواهد شد.

آدرس حوزه امتحان:

اصفهان. خیابان بزرگمهر. جنب بیمارستان صدوقی. کوی شهرستانی.

مرکز علمی ـ کاربردی جامعه اسلامی کارگران. ساختمان استاد پرورش

 

***** ضمناً آزمون مجددی برگزار نخواهد شد و در صورت غیبت فرصت قبولی در دوره از دست خواهد رفت *****

 

 

کلیدواژه ها: