جستجو:

دوره آموزشی آشنایی با جرم پول شویی

در راستای اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی آن بدون تردید آموزش کارکنان نقش موثری در توسعه مهارت­های مبارزه با پولشویی و اجرای عرصه بهتر و سریع­تر دستورالعمل­های مربوطه را دارد. لذا این موسسه بر مبنای رسالت آموزشی خود اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با جرم پول شویی» به مدت  ۱۲ ساعت ویژه دی ماه ۱۳۹۲ طبق جدول زیر نموده است

عنوان دوره

تاریخ برگزاری

آشنایی با جرم پول شویی   (گروه اول)

۱۴ لغایت ۱۸ دی­ماه روزهای زوج

آشنایی با جرم پول شویی   (گروه دوم)

۲۲ لغایت ۲۶ دی­ماه روزهای فرد

کلیدواژه ها: