جستجو:

تقویم آموزشی سالانه ۱۳۹۸

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۸ موسسه بال اندیشه سپاهان در هفت بخش طراحی و تدوین شده است:

 

 

۱) دوره های موضوع نظام آموزش کارکنان دولت در حیطه های امور اداری و مالی

 

 

۲) دوره­ هـای امور مالیاتی 

 

۳) دوره های امور گمرکی

 

۴) دوره های ویژه مدیران بخش صنعت، بازرگانی و خصوصی(مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان)

 

۵) دوره ­های بلند مدت MBA و DBA  (مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان)

 

 

۶)طرح­ هـای پژوهشی و مشاوره  (مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان)

 

 

۷) کارگاه ­هـا و سمینارهای آموزشی (مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان)