جستجو:

آوریل 2013

برنامه آموزشی اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ اعلام شد.

ردیف عنوان   دوره مدت دوره تاریخ شروع دوره تاریخ اتمام دوره روز و ساعت برگزاری ۱ حسابداری دولتی اعتبار تملک دارایی های سرمایه­ای ۱۲ ۹۲/۰۲/۰۱ ۹۲/۰۲/۰۳  هر روز ۱۴/۳۰ الی ۱۸/۳۰ ۲ مدیریت اسناد و مدارک و فن بایگانی ۱۶ ۹۲/۰۲/۰۱ ۹۲/۰۲/۰۴  هر روز ۱۴/۳۰ الی ۱۸/۳۰ ۳ تنظیم قراردادها ۸ ۹۲/۰۲/۰۷ ۹۲/۰۲/۰۸  هر روز ۱۴/۳۰ […]