جستجو:

دوره های آموزشی ویژه ماه مبارک رمضان اعلام شد.

موسسه بال اندیشه اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه ماه مبارک رمضان مطابق جدول زمانبندی زیر نموده است. لذا خواهشمند است اسامی متقاضیان از طریق نامه یا نمابر شماره ۶۲۷۸۷۹۴- ۰۳۱۱ به این موسسه اعلام تا اقدام لازم معمول گردد.

لازم به ذکر است که با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس اولویت با کسانی است که زودتر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

____________________________________________________________________________________________

ردیف

عنوان   دوره

رسته شغلی   و  پست

مدت دوره

(ساعت)

میزان

سرمایه گذاری (ریال)

تاریخ شروع دوره

تاریخ اتمام دوره

روز و ساعت برگزاری

۱

کارآفرینی

دوره عمومی

ویژه کلیه پست­ها

۶

۱۵۰٫۰۰۰

۰۷/۰۵/۹۱

۰۷/۰۵/۹۱

۸   الــی  ۱۴

۲

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

دوره عمومی

ویژه کلیه پست­ها

۸

۲۰۰٫۰۰۰

۰۸/۰۵/۹۱

۰۹/۰۵/۹۱

هـر روز ۱۴   الــی  ۱۸

۳

تبیین سیاست های

کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری

دوره عمومی

ویژه کلیه پست­ها

۱۲

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰/۰۵/۹۱

۱۲/۰۵/۹۱

هـر روز ۱۴   الــی  ۱۸

۴

محاسبه و مدیریت قیمت

 تمام شده خدمات

ویژه رسته های شغلی

مدیر اداری و مالی

۱۲

۳۰۰٫۰۰۰

۱۴/۰۵/۹۱

۱۶/۰۵/۹۱

هـر روز ۱۴   الــی  ۱۸

۵

آشنایی با ده برنامه تحول در نظام اداری و شاخص‌های مرتبط با آن

دوره عمومی

ویژه کلیه پست­ها

۸

۲۰۰٫۰۰۰

۱۶/۰۵/۹۱

۱۷/۰۵/۹۱

۸   الــی  ۱۴

۶

تجزیه و تحلیل

صورت­های مالی

رسته شغلی مسوول خدمات مالی (کلیه پست ها)

۱۲

۳۰۰٫۰۰۰

۱۷/۰۵/۹۱

۱۹/۰۵/۹۱

هـر روز ۱۴   الــی  ۱۸

۷

مدیریت جلسات اداری

رسته شغلی اداری، مالی

۸

۲۰۰٫۰۰۰

۱۸/۰۵/۹۱

۱۹/۰۵/۹۱

هـر روز ۸   الــی  ۱۴

۸

فنون مذاکره

رسته شغلی اداری، مالی

۸

۲۰۰٫۰۰۰

۲۳/۰۵/۹۱

۲۴/۰۵/۹۱

هـر روز ۸   الــی  ۱۴

۹

حسابداری پروژه

حسابدار، ذیحساب، حسابرس

۱۶

۴۰۰٫۰۰۰

۲۳/۰۵/۹۱

۲۶/۰۵/۹۱

هـر روز ۱۴   الــی  ۱۸

۱۰

نظارت مالی

رسته های مدیر اداری، مالی (کلیه پست‌ها)

۶

۱۵۰٫۰۰۰

۲۸/۰۵/۹۱

۲۸/۰۵/۹۱

۸   الــی  ۱۴

۱۱

تنظیم قراردادها

حسابدار، ذیحساب، حسابرس

۸

۲۰۰٫۰۰۰

۳۰/۰۵/۹۱

۳۱/۰۵/۹۱

هــر روز ۸   الــی  ۱۴

کلیدواژه ها: